democratic pedagogy

democratic pedagogy
demokratinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimo darbuotojų pedagoginių idėjų visuma, atspindinti kovą su jėgomis, trukdančiomis tobulinti liaudies kultūrą. Prie demokratinių praeities pedagogų priskirtini: čekas J. A. Komenskis (XVII a.), reikalavęs visuotinio mokymo, šveicaras J. H. Pestalocis, rūpinęsis našlaičių ir apleistų vaikų mokymu ir auklėjimu, vokietis F. A. Dystervėgas, kovojęs su prūsiškuoju despotizmu ir reikalavęs šviesti mokytojus, mokyti visus vaikus. XIX a. Rusijoje žmogiškąjį ugdymą gynė N. Pirogovas, mokymo tautiškumo principą ir visų luomų lygybę skelbė K. Ušinskis ir jo pasekėjai. XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje švietėjai savo veikla ir pedagogikos raštais prisidėjo ir prie lietuvių švietimo tobulinimo demokratiniais pagrindais. Jų idėjos vertinamos ir dabar. Dabarties demokratinė pedagogika susijusi su demokratijos principais – žmonių lygybės ir tolerancijos, visuomenės ir individo savivaldos, jų teisių gynimo, laisvo apsisprendimo, daugumos valios vykdymo ir atsižvelgimo į mažumos teises ir interesus, bendradarbiavimo laikantis doros ir teisės normų. Šiais principais demokratinėje šalyje remiasi ugdymo teorija ir praktika. atitikmenys: angl. democratic pedagogy vok. demokratische Pädagogik rus. демократическая педагогика ryšiai: dar žiūrėkšvietėjų pedagogika

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Democratic Movement of Kyrgyzstan — is a political party currently active in Kyrgyzstan. The party s current Chairman is Jypar Jeksheev (Jypar Jekshe), who is also the founder of the movement. The party was founded on June 27, 1993 with Jeksheev as Chairman until 2000 when he was… …   Wikipedia

  • Democratic Forum of Romanians in Moldova — Formation April 17, 2005 (2005 04 17) (6 years ago) Type Mass civic movement Headquarters Chişinău Membership …   Wikipedia

  • Democratic education — Liberalism …   Wikipedia

  • Critical pedagogy — Major works Pedagogy of the Oppressed …   Wikipedia

  • Social learning (social pedagogy) — Social learning refers to the acquisition of social competence that happens exclusively or primarily in a social group. Social learning depends on group dynamics. Social learning promotes the development of individual emotional and practical… …   Wikipedia

  • demokratinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimo darbuotojų pedagoginių idėjų visuma, atspindinti kovą su jėgomis, trukdančiomis tobulinti liaudies kultūrą. Prie demokratinių praeities pedagogų priskirtini: čekas J. A. Komenskis (XVII a.),… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • demokratische Pädagogik — demokratinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimo darbuotojų pedagoginių idėjų visuma, atspindinti kovą su jėgomis, trukdančiomis tobulinti liaudies kultūrą. Prie demokratinių praeities pedagogų priskirtini: čekas J. A.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • демократическая педагогика — demokratinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimo darbuotojų pedagoginių idėjų visuma, atspindinti kovą su jėgomis, trukdančiomis tobulinti liaudies kultūrą. Prie demokratinių praeities pedagogų priskirtini: čekas J. A.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

  • Paulo Freire — Born September 19, 1921(1921 09 19) Recife, Pernambuco, Brazil Died May 2, 1997( …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”